Kansrijk Haren Informatie

Gemeenten hebben de afgelopen jaren allerlei taken en bevoegdheden van andere overheden gekregen, zoals de jeugdzorg, werk en inkomen en maatschappelijke ondersteuning. Ook zijn er steeds meer onderwerpen die de gemeentegrenzen overstijgen, zoals bevolkingskrimp, de aardbevingsproblematiek en werkgelegenheid. Een grotere gemeente is beter in staat om deze taken uit te voeren.

 

JA, wij willen in de toekomst gebruik blijven kunnen maken van de Harense sport- en culturele voorzieningen zoals hockey, voetbal, tennis, bibliotheek, culturele markten en tentoonstellingen.

JA, wij willen een goede dienstverlening door de gemeente, snel en vakkundig worden geholpen.

JA, wij willen de onderwijswijsvoorzieningen in de dorpen houden, zorgen dat ouderen in hun eigen dorp kunnen blijven wonen, dat de dorpshuizen en ontmoetingsplekken behouden blijven.

JA, wij willen een mooi dorpscentrum: veilig en verzorgd, met een gevarieerd en kwalitatief hoogstaand winkelaanbod.

JA, wij zien dat de gemeente Haren financieel, organisatorisch, ambtelijk en bestuurlijk niet meer in staat is om dit te behouden.

JA, daarom zijn wij voorstander van een samenvoeging van Haren met Groningen en Ten Boer: een kansrijke kans voor Haren!

 

Zie de website Herindeling Groningen Haren Ten Boer: https://www.herindelingghtb.nl

Onze facebook pagina: https://www.facebook.com/kansrijkharen

De website kansrijkharen.nl is een initiatief van inwoners en de 4 partijen (VVD, PVDA, GL, CU) in de raad die voor de herindeling zijn.