algemene documenten

Onderstaand treft u links aan naar documenten van algemene aard.

 

Persbericht verzoek interpellatie Haren na uitnodiging

Persbericht gemiste kans

GS brief aan colleges Groningen Haren Ten Boer bestuurlijk overleg

GS Brief statenmotie voorkoming van kosten

bestuursovereenkomstraadsbericht 2011-20 collegeaanpak visie Haren 2025

laten zien zonder weten visie 2020

rapport grenzeloos gunnen herindeling

vgg-rapport-steeds-krachtiger-besturen-in-groningen-juni-2009

collegeakkoord_2015-2019_provincie_groningen

brief-provincie-groningen-reactie-op-het-raadsvoorstel-bestuurlijke-toekomst-haren

provincie-groningen-vervolg-rappport-verkenning-zelfst-gemeente-haren-aan-college

gs-besluit-30-maart-2016-arhi-procedure-gron-haren-ten-boer

besluitvorming-bestuurlijke-toekomst-haren-concluderende-oplegnotitie-raad-haren

toetsing-aanpak-beterr-haren

provincie-groningen-herindelingsontwerp-groningen-haren-en-ten-boer

hoe staat Haren er financieel voor Deloitte conclusies 2016

bestuursovereenkomst

brief ondernemingsraad aan college

bijdrage inspreker Valkema bij PS