Diverse documenten van opiniemakers

Deze documenten zijn aangeleverd door Rene Valkema:

De bestuurskramp van Haren

Artikel in de Volkskrant van 1 december 2017

Reactie op artikel in het NRC van 14 november 2017

herindeling van onderop

wat is nu eigenlijk bestuurskracht

de betekenis van rapport coelo

draagvlak

de betekenis van rapport coelo2

Haren protesteert bij minister tegen het besluit tot herindeling door de provincie

lokale lasten bij een zelfstandig Haren en na herindeling

De ongemakkelijke waarheid (deel 1)

De ongemakkelijke waarheid over de lichte samenvoeging

Reactie op artikel in Trouw

herindeling artikel Dagblad 3 nov 2016

Burgemeester erkent dat college van Haren instemt met hoofdstuk 4 uit het herindelingsontwerp

wethouder Verbeek heeft een bijzondere kijk op democratie

Het zou College van Haren sieren het bestuurlijk overleg te hervatten

persbericht samenwerkende oppositie Haren positief over bestuursakkoord herindeling

Haren verzuimt te verbinden